Časopis broj 3 stiže na adrese članova Kluba čitalaca AM

80 strana,

blizu 40 članaka

preko 20 vesti,

167 ilustracija,

Pogledajte SADRŽAJ (pdf format)

Više o časopisu pogledajte na ovom linku, odnosno na sajtu AM.