SDO (Solar Dynamics Observatory) je snimila Sunčevu baklju 5. janura 2012. godine. Na snimku se vidi ista baklja na različitim talasnim dužinama.