– Zašto je bolje da roditelji u Srbiji imaju 3 deteta?
Ako je jedno od njih genije, da ga ono dvoje izdržavaju! 😉