Gravitaciona sočiva i posmatračka kosmologija – predavanje u Nišu

U četvrtak, 23. februara 2012. godine, sa početkom u 19:30h, Kancelarija SEENET-MTP, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Astromsko društvo Alfa, Niš i Društvo fizičara Niš organizuju predavanje:

Gravitaciona sočiva i posmatračka kosmologija

Predavač će biti dr Predrag Jovanović (Astronomska opservatorija u Beogradu). Predavanje će biti održano u Svečanoj sali (br. 100) Prirodno-matematičkog fakulteta (Višegradska 33, Niš). Ulaz je slobodan.

Apstrakt:

U okviru predavanja će ukratko biti predstavljena teorija gravitacionih sočiva kao i njihova praktična primena u posmatračkoj kosmologiji. Naročiti naglasak će biti na primenama različitih tipova (makro, mikro i slabih) gravitacionih sočiva za otkrivanje najudaljenijih galaksija, detekciju tamne materije i izučavanje njene raspodele, kao i određivanje parametara kosmološkog modela. Takođe, biće dato i poređenje kosmoloških parametara dobijenih pomoću gravitacionih sočiva sa odgovarajućim rezultatima drugih tehnika posmatračke kosmologije, kao što su kosmičko mikrotalasno pozadinsko zračenje i supernove tipa Ia, a usput će biti spomenuti i rezultati nekih od najnovijih istraživanja vezanih za tamnu energiju i ubrzano širenje svemira, za koje je prošle godine dodeljena Nobelova nagrada za fiziku.

Sa sajta: AD Alfa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s