Don Yeomans, NASA-in istraživač u Jet Propulsion Laboratory u Pasadeni je odgovorio na neka pitanja o smaku sveta. O pogrešnom tumačenju kalednara Maja. planeti Nibiru…

Trajanje 3:32 min.