Pre više od godinu dana sam kupio knjigu “Svemir” (original naslov: Henry’s House: Space) za klinca, da mi ne promakne, pa kad dođe vreme moći će da je koristi. Međutim, tada nisam prelistao knjigu i nisam video da se u njoj nalazi neoprostiva greška.

Knjiga sa greškama

Evo o čemu se radi.

Na strani 16 jedna “naučnica” objašnjava” malom dečaku kada je na Zemlji najtoplije, a kada najhladnije. Ovako:

Najtoplije doba godine je kada je neka oblast najbliža Suncu. Tada je leto. Najhladnije doba – zima – vlada kada je najudaljenija od Sunca.

Nema tog deteta koje će posumnjati u “tačnost” ovog objašnjenja.  Međutim, poznato je da temperatura na Zemlji i godišnja doba ne zavise od udaljenosti Zemlje od Sunca, već od nagiba zemljine ose i njenog položaja u odnosu na Sunce.

Kada dete jednom prihvati ovu informaciju kao tačnu, kasnije će biti problema da shvati to onako kako treba.

Manji problem postoji i na strani 21 gde se govori o Mesecu. Na toj strani piše da je Mesec 50 puta manji od Zemlje! Ova informacija je delimično tačna. Evo nekih podataka o Mesecu:

• Prečnik – 3473 km (Zemlja: 12756 km)
• Po površini 14 puta manji od Zemlje
• Po obimu 50 puta manji od Zemlje
• Ima 80 puta manju masu od Zemlje
• 6 puta slabiju gravitaciju
Dakle, Mesec je 50 puta manji od Zemlje, ali po obimu. Međutim, ako detetu kažete da je Mesec manji od Zemlje 50 puta, ta razlika njemu može delovati mnogo veća. S obzirom da ovu knjigu mogu koristiti i stariji osnovci, nije im strana razlika između obima i površine i sl.
Možda su nekom ovo sitnice, ali za mene je ovo dovoljno da klincu nabavim novu literaturu, a za šta imam još nekoliko godina. 🙂