Najuzbudljiviji deo skoka je svakako onaj kada je Felix počeo nekontrolisano da se okreće, ali se sve na sreću dobro završilo.