Više o Mesecu, njegovim fazama, istoriji, uticaju na Zemlju i koliko je on bitan za nas možete pročitati u sledećim tekstovima:

Mesec nad gradom

Naš Mesec (I deo)

Naš Mesec (II deo)

Naš Mesec (III deo)

Sledi odličan video u trajanju od 5 min i 16 s na kome se vide faze Meseca i libracija u sledećoj, 2013. godini.

Sa donje desne strane se nalazi još nekoliko zanimljivih podataka.