Simulator svetlosnog zagađenja

Klikom na sliku ispod otvorićete odličan simulator svetlosnog zagađenja. Svetlosno zagađenje ima više negativnih posledica, a jedna od njih je uništavanje noćnog neba i osnovna smetnja astronomima, kako profesionalcima tako i amaterima.

Pored toga što je smetnja ljubiteljima astronomije, utiče na biljni i životinjski svet, a takođe može imati uticaj i na ljude, baš kao i buka ili neki drugi sličan vid zagađenja životne sredine.

Simulator funkcioniše jednostavno. Kliknite na noćno nebo i upalite svetlo. Klikom na drugo mesto upalićete još svetla. Klikom na isto mesto, odnosno već upaljeno svetlo, smanjiće se osvetljenje i tako dok se ne ugasi. Sve što treba je da obratite pažnju koliko svetlo utiče na broj i jasnoću zvezda.

Klikni na sliku:

Untitled

Za bolje razumevanje svetlosnog zagađenja možete pročitati ovu BROŠURU!

Ili odgledati ovaj kratak video:

Naišao sam na odličan primer koji pomoću magnitude zvezda pokazuje koliko je noćno nebo, posmatrano sa određnih delova Zemlje, tamno. Kako se obično vidi iz gradova, prigradskih naselja, kao i sa onih mesta gde je prvo gradsko svetlo desetinama kilometara daleko.

Za primer je poslužilo sazvežđe Orion, kao najlepše sazvežđe zimskog neba (ovo je subjektivan zaključak, jer verovatno ima onih koji ne misle tako).

Na prvoj slici se vide zvezde do druge magnitude i to je tipično za gradska područija. Broj vidljivih zvezda u Orionu je jako mali.

Na drugoj slici su prikazane zvezde do četvrte magnitude. Broj zvezda je veći i ovaj primer je tipičan za prigradska naselja. Tokom noći možete prebrojati oo 500 zvezda.

Na trećoj slici su prikazane zvezde do šeste magnitude. Takvo nebo se može videti sa seoskih područija daleko od gradova. Ovde je već broj vidljivih zvezda tokom noći znatno veći i kreće se oko 5000. Orionova maglina se vidi golim okom, a bez problema se uočava i galaksija Andromeda.

Na poslednjoj, četvrtoj, slici su zvezde sedme magnitude. Njih možemo videti jedino ja jako tamnom nebu daleko od bilo kakvog svetla i često na većim nadmorskim visinama. I nebo na horizontu je tamno jer nema svetlosnog zagađenja, a nebo izgleda trodimenzionalno. Prema proceni iz ovog primera kod ovakvog neba moguće je tokom čitave noći videti oko 15 ooo zvezda.

Napomena: Na slikama se sa desne strane u obliku slova V vidi deo sazvežđa Bik, a najveća narandžasta zvezda u toj grupi je Aldebaran. Zvezde u Orionu možete videti na slikama na sledećoj adresi: link

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s