Kometa Siding Spring sve bliža Marsu (fotografija)

Kometa C/2013 A1 Siding Spring  je sve bliža Marsu, a najnovija fenomenalna fotografija pokazuje njenu lokaciju između tri nebeska objekta vidljiva sa južne zemljine polulopte. U pitanju su Mali magelanov oblak, zbijeno zvezdano jato NGC 362 (gore levo) i zvezdano jato 47 Tucanae (NGC 104), dok se kometa koja je već odavno razvila svoj rep nalazi u sredini.

Kometa C/2013 A1 (Siding Spring) je otkrivena 3. januara 2013. godine sa opservatorije Siding Spring koja se nalazi u

Australiji. Ova kometa, baš kao i ISON, potiče iz Ortovog oblaka kometa koji okružuje naš Sunčev sistem i već dugo putuje prema Marsu.

Najbliži susret sa planetom Mars će se desiti 19. oktobra 2014. godine, a najnovije procene su da će proleteti na oko 138 000 km od njegove površine. Poređenja radi, Mesec je od nas udaljen u proseku 384 000 km.

Više o ovoj kometi možete pročitati >>>> ovde.

Autor fotogafije koja je napravljena 29.08.2014. godine je Rolando Ligustri:

Kometa C/2013 A1 (Siding Spring) - foto: Rolando Ligustri
Kometa C/2013 A1 (Siding Spring) – foto: Rolando Ligustri

O kometi NASA je napravila kratak video.

Postavljaju se nekoliko zanimljivih pitanja. Da li će kometa izazvati meteorku kišu na Marsu, da li će doći do nastanka polarne svetlosti ili će doći do nekih drugih nepredvidivih situacija. Sledi kratak video o kometi i letelicama koje bi iz orbite Marsa mogle izbliza da snime i ispitaju kometu:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s