Početak potpunog pomračenja počinje iznad Pacifika i dalje će se Mesečeva senka kretatipomracenje sunca preko SAD-a. Međutim, delimično pomračenje će videti stanovnici sa večeg dela Severne Amerike.

Ovo pomračenje će se desiti 21. avgusta ove godine.

Online pomračenje Sunca možete posmatrati na više adresa na netu datih ovde.

Više o pomračenju Sunca možete pročitati ovde.