Lender InSight je dodirnuo marsovu površinu 26. novembra 2018. godine oko 21h sa ciljem da ispita unutrašnjost Marsa.

Za sletanje je odabran deo Elysium Planitia koji odgovara potrebnim uslovima i nalazi se na Marsovom ekvatoru. Mesto određeno za sletanje je dimenzija 27×130 km.

INS

Nakon pet meseci rada na Marsu sa ovog lendera je stigao zanimljiv sadržaj i to u vidu audio snimka prvog registrovanog potresa sa neke druge planete. Ono što je na Zemlji zemljotres na Marsu je marsotres.

Pored zvuka marsotresa na audio snimuku se čuje vetar, kao i robotrska ruka lendera i to sledećim redom: vetar, marsotres i robotska ruka.

InSight je postavio seizmometar na površinu crvene planete 19. decembra prošle godine i od tada registrovao još tri manja potresa 14. marta, 10 i 11. aprila. Tačni uzroci svih ovih potresa se još uvek ispituju.

Preslušajte ovaj kratak snimak zvukova sa Marsa: