5 minuta za fiziku i astronomiju – sve na jednom mestu

Emisiju “5 minuta za fiziku i astronomiju” vodi Jovan Aleksić, astrofizičar i popularizator nauke. Imao sam prilike da slušam njegova zanimljiva i lepo organizovana predavanja, tako da preporučujem svima koju imaju mogućnosti da iskoriste priliku i prisustvuju istim.

Ovde će biti postavljene emisije “5 minuta za fiziku i astronomiju” sa YT kanala Brainz TV.

Sateliti

Sateliti su pratioci planeta – nebeska tela koja kruže oko planeta po istim zakonima kao planete oko Sunca. Mesec je pratilac Zemlje, ali i druge planete imaju satelite – neke i više njih. U ovoj emisiji ćemo se upoznati sa ovim članovima Sunčevog sistema.

 

Temperatura

Pojam temperature obično vezujemo za subjektivan osećaj – toplo, hladno. Međutim, za precizno izražavanje, neophodno je da to i iskažemo nekom merom. U ovoj emisiji ćemo videti zanimljivosti u vezi temperature i njenog merenja.

 

Tamna materija

Tamnu materiju ne vidimo, ali osećamo da postoji. U ovoj epizodi objašnjavamo kako su naučnici došli do otkrića da u svemiru izgleda postoji ‚‚nešto veliko”.​

Elementi, od čega je sastavljen svet
Još stari narodi su postavljali pitanje od čega je sastavljen svet. Koji su osnovni gradivni sastojci od kojih se sastoje ostale strukture? U ovoj emisiji objašnjavamo pojam element i odgovoriti na pitanje od čega je sastavljen svet.

 

Spektroskopija

Kao što svaki čovek ima otisak prsta, tako i materija u prirodi ima ‚‚bar-kod” koji je karakteriše. Ovi bar-kodovi se nazivaju spektri, a posmatrajući njih, može se zaključiti mnogo toga o ispitivanoj materiji.

 

Planete Sunčevog sistema

Kad na nebu vidite mnoštvo svetlih tačaka, da li znate šta su zvezde, a šta planete? U ovih 5 minuta, objašnjavamo kako se broj planeta menjao kroz istoriju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s