a = b

a · b = b · b

a · b = b2

a · b – a2 = b2 – a2

a · (b – a) = (b – a) · ( b + a)

a = b + a

a = 2 · a

a/a = 2

1 = 2

Ovo je samo igra opštih brojeva. I sa samo malim poznavanjem matematike znamo da je ovo samo mala zanimacija…