Satelit ROSAT

Kao što je već najavljeno ovde, uskoro se očekuje pad nemačkog satelita ROSAT. Prema najnovijim predviđanjima njegov pad se očekuje između 21 i 24. oktobra, dok se prema procenama koje su objavljene ovde pad očekuje 23. oktobra sa greškom plus-minus 1 dan.

Šanse da neko bude povređen su procenjene na 1:2000, dok je za satelit UARS koji pao u septembru procena iznosila 1:3200.

Više detalja o ovom satelitu, njegovj putanji, kao i o delovima koji će završiti na Zemlju možete pročitati u prethodnom tekstu koji je kopiran u nastavku:

Još jedan satelit pada na Zemlju – ROSAT

Nakon pada satelita UARS očekuje se pad još jednog satelita. U pitanju je Nemački satelit ROSAT (ROentgen SATellite). Očekuje se da će veći deo satelita izgoreti pri prolasku kroz atmosferu pri brzini od 28 000 km/h, međutim najnovija ispitivanja govore da postoji mogućnost da 30-ak pojedinačnih delova završe na Zemlju ukupne težine 1,7 tona. Najveći deo koji će završiti na Zemlju jeste ogledalo teleskopa koje je veoma otporno na toplotu.

Kao i kod satelita UARS vreme i mesto pada je nemoguće tačno predvideti. Očekuje se da će se pad desiti između 20 i 25 oktobra. Čak i da se utvrdi tačan dan pada satelita greška je moguća u granicama plus – minus 5 sati. Dodatan problem je što je manevrisanje ovim satelitom nemoguće.

ROSAT je veličine automobila i u toku svoje misije se kretao po eliptičnoj putanji na udaljenosti između 565 i 585 km iznad površine Zemlje. Ipak, u junu ove godine je bio na, svega, 327 km iznad Zemlje.

Njegova orbita se nalazi u granicama 53° severne i južne geografske širine i bilo gde na tom područiju se može očekivati pad. Kao primarni uzrok nemogućnosti da se odredi tačano vreme pada je i sunčeva aktivnost, a slične probleme su naučnici imali i pri određivanju pada satelita UARS.

Prema prognozi nemačkih naučnika šansa da neko bude pogođen delovima satelita je 1:2000, a da neko od nemaca bude pogođen je 1: 700 000

Više informacija imate na zvaničnom sajtu: DLR

Ukoliko želite da pratite putanju satelita ROSAT i njegove parametre kretanja kliknite na sliku i pratite:

Putanja satelita ROSAT