Pulsar SXP 1062 (levo) obavijen oko ostataka supernove

Chandra X-ray Observatory(NASA) i XMM-Newton (ESA) otkrili su pulsar koji je obavijen ostacima supernove u Malom Magelanovom Oblaku, koji je u stvari mala nepravilna galaksija udaljena od nas oko 200 000 svetosnih godina, satelit Mlečnog puta.

Slika je kombinacija dva različina spektra, X zračenje sa Chandra X-ray Observatory i XMM-Newton (na slici plava boja) i vidljivo zračenje sa Tololo Inter-American Observatory u Čileu (na slici crvena i zelena boja).

Pulsar, sa službenom oznakom SXP 1062, nalazi se sa desne strane slike i jak je izvor X zračenja i jasno se vidi da se nalazi unutar ostataka supernove. Sa leve strane se nalazi maglina puna gasa i prašine koja važi sa veliko porodilište zvezda u Malom Magelanovom Oblaku.

Ono što je veoma zanimljivo kod ovog pulsara jeste to da veoma sporo rotira, jer mladi pulsari kao ovaj obično rotiraju brzo. Starost

X zračenje pulsara SXP 1062

Starost SXP 1062 je procenjena na maksimum 40 000 godina, odnosno procenjeno je da se eksplozija supernove desila pre maksimalno toliko godina. To je, u svemirskim razmerama, bilo skoro. Uzrok spore rotacije biće predmet daljeg istraživanja, jer je potrebno naći šta je tako brzo usporili rotiranje pulsara.

Rotira jednom u 18 minuta, što je sporo u poređanju sa tim da pulsari rotiraju i više puta u toku jedne sekunde. Pretpostavlja se da ovaj pulsar ima i svog pratioca.

Više informacija >>>>ovde.