Svojoj skromnoj opremi dodao sam još jedan bitan komad – Green Laser Pointer koji na astronomskim posmatranjima služi da se tačno pokaže mesto na nebu gde se nalazi posmatrani objekat.

To se postiže tako što laserki pokazivač projektuje prividno tačku na nebu i na taj način se pokaže tačno mesto na kome je posmatrani objekat.

Karakteristike ovog Laser Pointer-a su:

  • Talasna dužina svetlosti 532 nm
  • Max snaga 30 mW

Uz pomoćni poklopac je moguće izvesti još neke svetlosne efekte, ali oni nisu bitni za astronomska posmatranja.

Korišćenje ovog lasera je obavezno uz posebnu opreznost jer lako može doći do oštećenja oka.

Green Laser Pointer