Da li će asteroid 2011 AG5 udariti u Zemlju 2040. godine?

Ovih dana je jedan novi asteroid postao popularan i već su internetom počele da kruže razne priče o tome da li će ili neće udariti u Zemlju.

Putanja asteroida AG5 - NASA/JPL/Caltech/NEOPO

Radi se o asteroidu 2011 AG5 za koji postoji sumnja da će pogoditi Zemlju. Međutim na Torino skali astronomi ga rangiraju kao “1”, na skali od 1 do 10. To ukratko znači da je verovatnoća udara jednaka nuli, prema trenutnim saznanjima. Ipak, predstoji još mnogo posla da bi se dobili pouzdaniji podaci.

Zbog njegove trenutne lokacije na nebu astronomi nemaju mogućnosti da se bliže upoznaju sa njim. Za tako nešto će biti potrebno sačekati septembar 2013. godine i tada će biti udaljen od nas 147 miliona km.

Najbliži Zemlji će biti 5. februara 2040. godine, a verovatnoća udara iznosi 1:625. Zaključno sa 1.martom, ovaj asteroid je samo jedan od 8 744 potencijalno opasnih po Zemlju

Otkriven je 8. januara 2011. godine pomoću teleskopa reflektora Cassegrain od 60 inča. Teleskop je postavljen na planini Lemmon u Arizoni. Procenjena veličina asteroida je oko 140 metara, a na slici iznad možete videti njegovu putanju.

Asteroid ove veličine ne može napraviti štetu globalnih razmera ukoliko pogodi Zemlju, jer bi se već na visini od 65 km počeo raspadati, a samo bi najveći delovi dospeli do površine Zemlje. Na taj način ne bi postojao samo jedan krater, već više njih. Procenjuje se da bi najveći krater mogao iznositi oko 400m. Lokalna katastrofa prilikom udara ovakvog nebeskog tela je neizbežna.

Primera radi, u Arizoni postoji krater prečnika 1200 metara koji je napravilo nebesko telo prečnika 30- 40 metara.

Krater u Arizoni

Asteroid 2011 АG5 će biti blizu Zemlje u februaru 2023. godine, kada će proći na rastojanju od 1,6 miliona km od nas, dok će 2028. godine biti udaljen 16,7 miliona km.

Sledeće godine ćemo dobiti dodatne informacije, za koje se nadamo da će biti u korist Zemlje.

Više o ovom asteroidu pročitajte >>>>ovde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s