Planeta Zemlja će danas ili sutra ujutru biti na udaru oblaka naelektrisanih čestica, odnosno izbačene koronarne mase sa Sunca koja je nastala nakon izbacivanja Solarne baklje klase X1.4. 12. jula.

Oblak će pogoditi magnetosferu Zemlje i sigurno je da će doći do pojave polarne svetlosti i na nižim geografskim širinama od standardnih. Moguć je uticaj i na funkcionisanje satelita, ali se ne očekuje neke posebne dramatične posledice za nas.

Sledeći video pokazuje kako se Zemlja nalazi baš na putu izbačene koronarne materije:

Solarna baklja je nastala u orgomnom aktivnom regionu 1520 koji trenutno dominira na površini Sunca okrenutoj nama. Trenutno postoju 70% verovatnoće za Solarne baklje klase M i 20% za Solarne baklje klase X.

izvor: solarham.net

O klasama Solarnih baklji:

Sunčeve baklje se dele na A, B, C, M ili X, prema površinskom toku energije (W/m2), kada se meri X zracima talasne dužine 0,1 do 0,8 nm, iz blizine Zemlje, kao npr. sa letelice GOES. Svaka klasa ima površinski tok energije 10 puta veći od prethodnog. Unutar klasa je podela od 1 do 9, tako na primer X2 klasa je dva puta snažnija od X1. Najsnažnije klase M i X su često povezane sa različitim smetnjama u Zemljinoj atmosferi.

Sledeći video pokazuje tu eksploziju iz aktivnog regiona 1520: