Rover Curiosity – Foto: NASA

Kao što je i bilo planirano, prve slike će biti manje rezolucije, kao što to i jesu. Za slike veće rezolucije (1600×1200) ćemo sačekati još nekoliko nedelja dok se prebace na Zemlju. Ali je zato već tu neverovatan snimak sletanja rovera (na kraju ovog teksta). Naravno, slabijeg kvaliteta.

Kliknite na forografije.

Slika ispod predstavlja prvi pogled sa rovera na krater Gale nakon sletanja:

Prvi pogled – foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Sledi pogled na mesto sletanja. Ovu sliku u većoj rezoluciji bi trebalo da dobijemo do kraja nedelje:

Mesto sletanja – foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Na sledećoj slici je prikazan trenutak odvajanja toplotnog štita od MSL-a (Mars Science Laboratory) , a snimljeno je pomoću instumenta MARDI (Mars Descent Imager). Ovo je trenutak 2,5 minuta pre sletanja na površinu Marsa i 3 sekunde nakon odvajanja toplotnog štita:

Nekoliko trenutaka nakon odvajanja toplotnog štita – foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Fotografija od sinoć.

Mars Reconnaissance Orbiter koji kruži oko crvene planete je snimio sletanje rovera Curiosity na Mars sa otvorenim padobranom. Neverovatno dobro!!!

Sletanja sa otvorenim padobranom – NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Video – od odvajanja štita do sletnja.