Ovo je vrlo retka prilika da imamo dve komete blizu jedna drugoj koje prolaze blizu Merkura, 18 i 19. novembra.. Ovu priliku će iskoristiti letelica MESSINGER, koja kruži oko Merkura, da bliže ispita ove komete.