Kometa ISON…nije dobro

Iako deluje da je kometa ISON dobila na sjaju, to ipak nije prema očekivanjima. Još uvek nije sigurno da li će preživeti perihel ili ne, ali neke šanse za to postoje.

DOPUNJENO (18:44h): posmatrajte uživo prolazak komete ISON pored Sunca za nekoliko minuta >>>> ovde.

S obzirom da magnituda komete nije kakvoj smo se nadali, očigledno je da je kometa pretrpela neke posedice zbog svoje blizine Suncu. Takođe preživela je i susret sa izbačenom koronarnom materijom sa Sunca što lako može uništiti kometu (video na kraju teksta).

Bilo kako bilo, sačekaćemo još manje od 24h i saznati u kakvom je stanju kometa. Blizina Suncu od 1,16 miliona km je nešto što svakako može da dovede do najnepoželjnijeg scenarija, ako se uzme u obzir da je prečnik Sunca 1,3 miliona km i ako je temperatura na njegovoj površini blizu 6 000 stepeni.

Ili kako reče Karl Battams iz NASA-e, da kometa počinje da bledi i da to dovodi u pitanje njen opstanak. Iz ovoga može mnogo toga da se zaključi. 😦

Kometa ISON snimljena danas, 28.11.2013. godine:

Kometa ISON - foto: NASA
Kometa ISON – foto: NASA
kometa ISON - foto: NASA
kometa ISON – foto: NASA

Susret komete sa izbačenom koronarnom materijom sa Sunca:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s