Albert Ajnštajn je još davne 1916. godine predvideo postojanje gravitacionih talasa, ali svaki pokušaj njihove detekcije je bio neuspešan. Međutim 100 godina nakon Ajnštajnove Opšte teorije relativnosti tim naučnika sa američke opservatorije LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) objavio je 11. februara da su gravitacioni talasi detektovani. Ovo se smatra jednim od najvećih naučnih otkrića u poslednje vreme. Rame uz rame sa otkrićem Higsovog bozona.

Izvor : APOD

Izvor : APOD

Gravitacioni talasi su detektovani pomoću interakcije dve masivne crne rupe koje su orbitirale jedna oko druge. Gravitaciona sila je veoma slaba i za njenu detetekciju su bila potrebna upravo ovakva masivna tela, jer je njena detetekcija nemoguća kod interakcija malih i manje masivnih objekata.

Signal službenog naziva GW150914 je detektovan još 14. septembra 2015. godine pomoću LIGO detektora koji nalaze u SAD.

Kako su otkriveni gravitacioni talasi objasnio je fizičar Brian Greene u svom kratkom izlaganju u trajanju od 3 min i 10 s. Vrlo slikovito objašnjenje: