10. godina Astronomskog udruženja “Eureka”

U Srbiji postoji veći broj astronomskih udruženja koja rade na popularizaciji 10-godinaastronomije, ali je mali broj onih udruženja koja dostignu viši nivo rada, odnosno rada koji zahteva ozbiljnu organizaciju.

Upravo jedno takvo organizovano udruženje je Astronomsko udruženje “Eureka” iz Kruševca.

Pratim rad ovog udruženja od njenog osnivanja, kao i rad drugih na teritoriji Srbije. Većina udruženja odlično obavlja svoje zadatke, ali kada se uzmu u obzir akcije na godišnjem nivou najaktivnije udruženje je “Eureka”.

Pored već tradicionalnog Astronomskog kampa na Jastrepcu, ovo udruženje organizuje naučno-popularna predavanja i isprati sve bitne astronomske nebeske događaje organizovanjem astronomskih posmatranja u Kruševcu i široj okolini.

Da bi popularizaciju astronomije podigli na maksimalni nivo u planu je izgradnja prve astronomske opservatorije u Kruševcu čija je realizacija u toku, ali ovakvi projekti nikada nisu laki. Izgradnja ovakve opservatorije bi mogla da znači aktivan naučno-istraživački rad ovog udruženja.

Pored svih navedenih akivnosti ovo udruženja učestvuje u raznim međunarodnim projektima, a trenutno je u toku potraga za asteroidima, odnosno kampanja “All Serbia Asteroid Search Campaign”. 

Ovi projekti nisu samo sa članove udruženja, već kao i kod svih ostalih aktivnosti mogu učestvovati svi koji se prijave. Nakon prijave članovi udruženja održe obuku o tome kako funkcioniše projekat i sam rad u njemu i kreće se sa radom.

Jubilej će biti obeležan 7. marta 2020. godine u Kruševcu.

Čestitam Astronomskom udruženju “Eureka” na desetogodišnjici rada na popularizaciji astronomije i želim im puno sreće i uspeha u daljem radu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s