U svakodnevnom životu, za merenje rastojanja, koristimo jednicu metar i kilometar. To je dovoljno, jer obim Zemlje iznosi 40000 km.  Dalje, ako započnemo merenja udaljenosti objekata van naše planete, izražavanje istih biće komplikovano, jer ćemo se susresti sa milionima, milijardama, bilionina…kilometara. Da bi se to izbeglo, uvedene su neke jedinice koje se koriste kada su upitanju velika rastojanja (udaljenosti, dužine…kako god…)

Udaljenost Zemlje od Sunca je 150 miliona km ili tačnije 149,6 miliona km, odnosno to je srednje rastojanje.  Ovo rastojanje Zemlje od Sunca se drugačije naziva jedna astronomska jedijica (AJ). Ovom jedinicom lakše merimo rastojanja unutar sunčevog sistema. Recimo, planetoid Ceres, koji se nalazi u asteroidnom pojasu, je udaljen od nas 2,7 AJ (srednje rastojanje).

Slika 1.-Astronomska jedinica

Međutim, ako napustimo Sunčev sistem, AJ postaje sve manje korisna, kako se rastojanja povećavaju. Na većim rastojanjima za merenje koristi svetlosna godina (s.g.) Svetlosna godina je rastojanje koje svetlost pređe u vakuumu za jednu godinu i ono iznosi 9,46·1012km. Najbliža zvezda se nalazi na rastojanju od 4,3 s.g. – alfa Kentauri. Međutim ova zvezda je trojni sistem, čiji je jedan član, Proxima Kentauri nama najbliži član.

Slika 2.

Još jedna merna jedinica koja se koristi za merenje dužina u Svemiru je Parsek (pc). To je ona udaljenost sa koje se velika  poluosa Zemljine putanje vidi pod uglom od 1°. Velika poluosa je 1AJ.

Slika 3.

1pc = 206265 AJ.

1pc = 3,26 s.g

1pc = 206265 AJ = 3,26 s.g.