Iznad i ispod centra naše galaksije Mlečni Put otkrivena je zanimljiva struktura u obliku peščanog sata ili mehurova ili balona, kako su sve do sada opisivali oblik ove strukture. Za ovo otkriće je zaslužan Nasin teleskop Fermi (Fermi Gamma-ray Space Telescope – FGST).

Ovako bi "mehurovi" trebalo da izgledaju

Još uvek nije jasno šta je uzrok tome, jer je za nas sve do sada postojanje ovih “mehurova” bila tajna.  Sumnja se da uzrok gama zračenje koje potiče iz Crne Rupe u središtu Mlečnog Puta ili da je možda poreklom iz međugalaktičkog prostora. Ipak, zbog pravilnosti samih mehurova i njihovih dobro definisanih ivica sumnja se da su nastali kao rezultat brzog oslobađanja energije, odnosno moguće je da je “krivac” za to supernova.

Sa slike se vidi da je za sada poznato da raspon ovih mehurova iznosi oko 50 000 svetlosnih godina.

Siguran sam da će astrofizičarima koji se budu bavili ovim problemom biti veoma zanimljivo.