Prvi snimak traje 3:19 minuta i tokom njegovog trajanja ide objašnjenje događaja. Zanimljivo je da se nakon ove velike eksplozije veliki deo izbačenog materijala vraća (pada) natrag na Sunce.

Na sledeća tri snimka je isti događaj, ali na tri različite talasne dužine. Svaki od njih traje po 21 sekundu.