Predavanja: Šta je zračenje i da li je opasno za nas?

Zanimljiva je činjenica da se ovih dana i previše priča o zračanju i njegovom uticaju na zdravlje, a često o tome pričaju oni koji o zračenju ne znaju ništa ili sasvim malo.

Pre nekoliko dana sam na FB grupi “Nauka” video predavanje jednog hrvatskog fizičara, a nakon toga odgledao još nekoliko (ima ih preko 20). Da biste pratili ova predavanja dovoljno je da poznajete elementarnu fiziku, ali ipak nisam sve odgledao pa ne mogu da tvrdim da to važi za svako njegovo predavanje. Continue reading “Predavanja: Šta je zračenje i da li je opasno za nas?”

Uticaj čoveka na globalne probleme (II)

Najveći uticaj čoveka na globalnom nivou, pored promene reljefa planete (ovo je nužno) zbog izgradnje, jeste uticaj na njene sfere: atmosferu, hidrosferu i litosferu. Osnovni razlog je za svoju dobrobit, ali se sve to vraća kao bumerang i počinje stvarati sve veće i veće probleme.
Najizraženiji uticaj je uticaj na klimu planete. Oni koji neveruju u naučne dokaze o antropološkom uticaju na globalno zagrevenje popularno se nazivaju “klimatski skeptici”. Oni često govore samo o uticaju Sunca i gibanju Zemljine ose. Daleko od toga da to nije tačno, ali nije samo to u pitanju. Od 1950. godine sunčeva aktivnost nije drastično porasla, ali koncentracija gasova sa efektom staklene bašte (slika 1) jeste. To se može videti na mnogim dijagramima u svetu, a od ljudi i naučnih institucija koji se bave ovom problematikom. Gasovi koji imaju najveći udeo u stvaranju efekta staklene bašte su sledeći:
– Ugljen-dioksid                                                     Slika 1.
– Vodena para
– Azotsuboksid
– Metan
– Ozon (troposferski)
– …i još neki.
Ugljendioksid i vodena para učestvuju sa oko 90% u ovom procesu, dok ostali znatno manje, ali nikako zanemarljivo. Koncentracija CO2 je naglo počela da raste posle drugog svetskog rata. Razlog tome su fosilni izvori koji se koriste u saobraćaju i industriji, tu je i sagorevanje uglja. Continue reading “Uticaj čoveka na globalne probleme (II)”