Fotografija današnje velike pege na Suncu

Sunce je već uveliko u 25. ciklusu i sve češće smo u mogućnosti da brojimo porast broja sunčevih pega. Trenutno na Suncu možemo videti oko 30 pega, od kojih dominira pega u aktivnom regionu 2786 u koju bi moglo stati nekoliko planeta veličine Zemlje.

Aktivni region 2786 je primećen 23.11. kada je sadržao samo jednu pegu, da bi već 25.11. bilo 6 pega, zatim 27.11. 14 pega, a danas 28.11. već sadrži 20 pega koje su na slici vidljive kao sitne tačkice oko najveće pege.

Verovatnoća pojave solarnih baklji iz ovog aktivnog regiona je 55%, a već ih je bilo nekoliko. Najsnažnija se desila 26.11. i bila je klase C3.8. Danas su se desile solarne baklje klase C1.5 i B7.9.

Sunce 28.11.2020.

Današnja fotografija napravljena sa terase pomoću nikona D5100 i teleskopa SW 250/1200 na dobson montaži direktnom metodom, odnosno u primarnom fokusu. Parametri snimanje su exp. 1/3200, ISO 1/1600. Fotografija nije posebno obrađena.

Sunčeve baklje se dele na A, B, C, M ili X, prema površinskom toku energije (W/m2), kada se meri X zracima talasne dužine 0,1 do 0,8 nm, iz blizine Zemlje, kao npr. sa letelice GOES. Svaka klasa ima površinski tok energije 10 puta veći od prethodnog. Unutar klasa je podela od 1 do 9, tako na primer X2 klasa je dva puta snažnija od X1. Najsnažnije klase M i X su često povezane sa različitim smetnjama u Zemljinoj atmosferi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s