Nakon mirnog perioda na Suncu od nekoliko dana bez aktivnih regiona ili sa samo jednim, trenutno se na strani Sunca okrenutoj nama vide pet aktivna regiona sa većim brojem pega i uspešno su zabeleženi na fotografijama. Korišćen je teleskop SW BD 150/750, EQ3 i naravno Baader astrosolar folija.

Napomena: nikada kroz optičke instumente ne posmatrati direktno Sunce. Upotreba filtera je obavezna.