U januaru će biti nekoliko planetarnih konjukcija sa Mesecom. Svoje bliske susrete sa Mesecom u januaru će imati Venera, Mars, Saturn i Jupiter. Sve odlično pokazuje sledeći video u trajanju od 1 min i 46 s.