Ilustracija - foto: NASA

Ilustracija – foto: NASA

Kada sa Zemlje posmatramo Sunce jedino nebesko telo koje može da blokira njegove zrake je Mesec. Međutim, kada satelite postavimo u geostacionarnoj orbiti možemo dobiti veoma zanimljiv pogled na pomračenje Sunca iz tog ugla.

Nasin satelit SDO (Solar Dynamics Observatory) koji se nalazi u geostacionarnoj orbiti poslao nam je fotografiju pomračenja Sunca pomoću dva nebeska tela – Zemlje i Meseca. Pomračenje je fotografisano 13. septembra ove godine.

Na slici ispod Sunčevu svetlot blokira Zemlja na vrhu fotografije, dok se Mesec nalazi na levoj strani sa jasno definisanim ivicama, jer Mesec ne poseduje atmosferu koja bi prelamala svetlost.

Pomračenje Sunca iz ugla satelita SDO - foto: NASA

Pomračenje Sunca iz ugla satelita SDO – foto: NASA