Pad sjaja komete ATLAS

Baš kada je kometa C/2019 Y4 (ATLAS) prošla Marsovu orbitu i nastavila svoj let prema Suncu dostigla je magnitudu ispod 8. Do tada je sve teklo po prognozama, ali je poslednjih noći došlo do pada sjaja komete i to do magnitude između 8.8 i 9.2.

Postavlja se realno pitanje: Da li se kometa ATLAS raspada? Ovakav scenario je sasvim realan za komete koje se približavaju Suncu zbog čega, kao što je pomenuto u prethodnim tekstovima, je veoma teško prognozirati sjaj komete u budućnosti.

Na fotografijama snimljenim 5. aprila jasno se vidi izduženje jezgra komete, a kao verovatan razlog se navodi mogući početak raspada, odnosno dezintegracije komete. Izduženje jezgra je procenjeno na 3 ascsec i u ravni je ose repa komete.

Ova moguća dezintegracija komete je otkrivena je pomoću programa za praćenje NEXT (Ningbo Education Xinjiang Telescope).

Pratićemo kako će se komete ponašati narednih dana.

Kometa C/2019 Y4 (ATLAS) je trenutno jedino nebesko telo od koga očekujemo da nas iznenadi i postane nebeski događaj godine, a možda i decenije. Ipak, mnogo toga zavisi od ponašanja samog jezgra komete kako se ona bude približavala Suncu. Trenutno postoje optimistične prognoze da će sjaj biti i – 11. magnitude, ali i one sa više pesimizma da će doći samo do + 4. magnitude.

Više o kometi pogledajte u podkategoriji KOMETA ATLAS.

___________________________________________

Fotografija na vrhu teksta:
Izvor: astronomers Quanzhi Ye (University of Maryland) and Qicheng Zhang (Caltech)/ Ningbo Education Xinjiang Telescope.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s