Zbogom “Arecibo” – tužan kraj najpoznatijeg radio teleskopa

Radio teleskop Arecibo je svakako najpoznatiji radio teleskop na svetu, nalazi se u Portoriku i ima prečnik tanjira od 305 metara. “Glumio” je u više filmova i dokumentarnih emisija, a najpoznatiji od njih je film “Contact” snimljen po knjizi Karl Sagana.

Međutim, ovaj teleskop je u poslednjih nekoliko godina imao velikih problema. Dok je trajala sanacija štete koju je uragan “Marija” napravio 2017. godine usledili su drugi problemi. U avgustu ove godine je pukao jedan od kablova koji drže metalnu platformu prijemnika i napravio rupu od 30 metara u prečniku. Izgleda da to nije bilo dovoljno pa je 6. novembra pukao još jedan kabl koji se nalazi na istoj kuli kao i prethodni.

foto: University of Central Florida/Arecibo Observatory

Na ovom teleskopu postoji 18 kablova koji idu preko tri armirano-betonskih kula i drže metalnu platformu od 900 tona.

Pretpostavlja se da je razlog novom pucanju kabla opterećenje koje su ostali kablovi preuzeli zbog pucanja prvog kabla. 

Nakon procene štete inženjeri su došli do zaključka da je vreme da teleskop prekine sa radom. Osluškivanje radiotalasa iz dubokog svemira biće prekinuto rušenjem teleskopa Arecibo, jer kako je rečeno: “SAFETY OF PEOPLE IS OUR NUMBER ONE PRIORITY.”

Šteta na teleskopu Arecibo

Nakon ovih procena osoblje je evakuisano i obeležena je sigurna zona jer postoji mogućnost da dođe do naglog urušavanja konstrukcije teleskopa. Tužan kraj za jedan teleskop velike vrednosnoti za astronomska istraživanja.

Od 1999. godine pomoću njega se prikupljaju podaci za projekat SETI (Search for Extarterrestrial Intelligence). Radio teleskop Arecibo je bio najveći radio teleskop od njegove izgradnje 1963. pa do 2016. godine kada su kinezi završili svoj od 500 metara, odnosno njihov Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Telescope (FAST).

Arecibo u filmu “Contact”:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s