Kako će izgledati sletanje rovera Perseverance na Mars? (video)

Ulazak, spuštanje i sletanje je najkraća i najintenzivnija faza spuštanja rovera na Mars, ovog puta u okviru mislije MARS 2020. Ova poslednja faza leta poznata kao EDL (Entry, Descent, and Landing) počinje kada rover Perseverance uđe u marsovu atmosferu brzinom od oko 20 000 km/h i završava se oko 7 minuta (410 sekundi) kasnije kada rover dotakne marsovu površinu.

Više o misiji

pročitajte OVDE!!!

Sletanje na Mars je veoma teško. Do sada je svega oko 40% svih misija ikada poslatih (a računaju se sve agencije na svetu) na Mars uspešno završeno. Kada rover uđe u atmosferu Marsa na Zemlju će ta informacija stići za oko 11 minuta, dok samo sletanje traje 7 mminuta. Dakle, kada rover sleti kontrola misije ima još oko 4 minuta da dobije informaciju o ulasku u atmosferu. Ovo znači da je rover dizajniran tako da sam završi misiju sletanja, odnosno ceo proces je autonoman.

Deset minuta pre ulaska u atmosferu odbacuju se solarni paneli i rezervoari za gorivo koji su korišćeni za potrebe leta do Marsa. Put prema planeti nastavlja rover u svom termo štitu. Pre ulaska u atmosferu uključuju se mali potisnici kako bi toplotni štit zauzeo odgovarajući položaj, odnosno da bude okrenut napred. Pri ulasku u atmosferu rover naglo usporava, ali se i brzo zagreva. Najviša temperatura se razvija 80 sekundi nakon ulaska u atmosferu kada temperatura toplotnog štit dostigne 1 300 stepeni C, dok je rover unutra bezbedan na sobnoj temperaturi.

Ularak rovera Perseverance u atmosferu Marsa – foto: NASA/JPL-Caltech

Tokom spuštanja rover može naići na vazdušne džepove manje ili veće gustine koji ga mogu skrenuti sa kursa. Da bi se to nadoknadilo aktiviraju se potisnici koji imaju za cilj da podese ugao i smer i isprave izgubljeni kurs. Toplotni štit usporava rover na oko 1600 km/h. Nakon toga, a 240 s posle ulaska aktivira se padobran prečnika 21 metar na visini od 7 km i pri brzino od 1 512 km/h.

Dvadeset sekundi nakon aktiviranja padobrana toplotni štit se odbacuje i rover je prvi put izložen marsovoj atmosferi. Kamere i instrumenti posmatraju površinu planete koja se brzo približava. Radar odbija signale od površine da bi utvrdio visinu i tada kreće sa radom nova tehnologija – Terrain-Relative Navigation koja bi trebalo da odredi mesta za bezbedno sletanje. Koristi se i posebna kamera za prepoznavanje karakteristika tla koje rover upoređuje sa već ugrađenom mapom da bi mogao da odredi gde će tačno ići. Članovi misije su na Zemlji unapred mapirali sigurna mesta za sletanje.

U tankoj marsovoj atmosferi padobran može da uspori rover na 320 km/h. Da bi obezbedio sigurnu brzinu dodora sa površinom rover mora da odbaci padobran i ostatak leta usporava pomoću dela koji se nalazi nalazi iznad rovera, a koji poseduje osam raketnih motora okrenutih prema dole. Na visini od 2100 metara raketni motori se pale.

Kada se dostigne minimalna brzina od 2,7 km/h pokreće se manevar pod nazivom “skycrane”. Otprilike 12 s pre sletanja, na oko 20 metara iznad površine rover se spušta pomoću seta kablova dužine 6,4 metra. Tada rover pokreće svoj mobilni sistem i postavlja oslonce i točkove u položaj za sletanje.

Kada točkovi dodirnu površinu Marsa oslobađaju se kablovi i deo sa raketnim motorima odleće dalje od rovera na bezbednoj udaljenosti.

Na blogu SVEMIR će biti postavljeni linkovi za online praćenje ovog događaja 18. februara u večernjim satima.

Izvor informacija:

One thought on “Kako će izgledati sletanje rovera Perseverance na Mars? (video)

  1. Pingback: Život na Marsu | biologično

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s