Iako je leto zvanično počelo 21. juna, ovaj nebeski trougao se na nebu vidi već (u povoljnije vreme za posmatranje) neko vreme.

Napomena “u povoljnije vreme za posmatranje” stoji iz razloga što se Veliki letnji trougao (VLT) na noćnom nebu vidi tokom cele godine, ali ne uvek u vreme kada je nama zgodno za posmatranje, recimo do ponoći.

Ovaj trougao čine tri sjajne zvezde koje dominiraju tim svojim delom neba. Vega, najsjanija zvezda u sazvežđu Lira, ujedno je i najsjajnija zvezda u ovom trouglu. Druga zvezda je Deneb, u sazvežđu Labud, a treća Altair u sazvežđu Orao.

U junu i julu Vegu možemo lako pronaći na istočnom noćnom nebu, jer je jednostavno najsjajnija na tom delu neba u to vreme. Dole levo od nje se nalazi Deneb koji je vidno manjeg sjaja. Dok se dole desno, malo udaljenije nego što je Deneb od Vege, nalazi zvezda Altair.

Kako vreme bude odmicalo VLT će sa prvim mrakom bii sve viši na nebu, tako da će recimo u septembru nakon zalaska Sunca već biti sa druge strane zenita.

Na slici se jasnije može predstaviti njihov međusobni položaj na nebu:

Veliki letnji trougao – foto: Bob King

Ovih dana je trougao vidljiv već sa prvim mrakom na istočnoj strani neba, sa Vegom koja dominira na vrhu ovog trougla, odnosno zauzima najviši položaj na nebu. Sazvežđe Lira, u kome se nalazi Vega izgleda kao na slici desno, ali sve zvezde u ovom sazvežđu su

Sazvežđe Lira

znatno manjeg sjaja od Vege pa će možda neko imati problema da ih uoči u svetlom zagađenoj sredini.

Najsjajnije zvezde u sazvežđu Labud čine asterizam u obliku nepravilnog krsta, koji je lako uočljiv kada se zvezda Deneb pronađe na nebu. Na suprotnoj strani krsta od Deneba se nalazi zvezda Albireo, jedna od najlepših dvojnih zvezda na nebu.

Kada se pronađu zvezde Deneb i Vega, kao i njihova sazvežđa lako je pronaći i treću zvezdu Velikog letnjeg trougla – Altair i njeno sazvežđe Orao. Sazvežđe Orao nema neki poseban oblik, pa je najbolje osloniti se na samu zvezdu. Vega i Deneb sa zvezdom Altair čine približno jednakostraničan trougao.

Udaljenost Altaira će vam se činiti veća od ostale dve zvezde dok je trougao niže na nebu, ali kako se VLT lagano kreće prema zenitu to rastojanje će delovati sve manje.

Kada ste pronašli sve elemente ovog trougla, pronašli ste i mesto gde se na nebu pruža naš Mlečni put, odnosno vidimo deo mlečnog puta koji nam naša lokacija u njemu dozvoljava. Vidimo ga sa boka i pruža se između Vege i Altaira i baš u pravcu krsta u Labudu, dok se Deneb se nalazi u sred Mlečnog puta.

Međutim, Mlečni put ćete uočiti samo ako ste dalje od bilo kakvog izvora svetlosti. Ukoliko živite u gradu potrebno je otići barem nekoliko kilometara od njega. Tada možete videti deo Mlečnog puta koji se sastoji od zvezda, kao i onog koji se sastoji od međuzvezdane prašine. Odnosno, svetlu i amnu komponentu Mlečnog puta, kao na srednjoj slici.

Ovih dana, oko 21:30, položaj Velikog letnjeg trougla u odnosu na istočni horizont izgleda ovako:

Položaj VLT na nebu ovih dana (oko 21:30)

  • Deneb (magnitude 1) je jedna od najvećih zvezda u našoj galaksiji i jedna od najudaljenijih koje možemo videti golim okom. Udaljena je od nas oko 1600 svetlosnih godina. Evo jednog zanimljivog primera: ukoliko bi se Deneb slučajno nalazio na mestu Vege, koja je udaljena od nas oko 25 s.g., imao bi magnitudu -7,5 i imao bi sjaj 15 puta veći od Venere.
  • Vega (magnitude 0) je udaljena od nas 25 svetlosnih godina i spada u najsjajnije zvezde na našem noćnom nebu. Osa njene rotacije je okrenuta prema nama, tako da je disk prašine otkriven oko nje direktno okrenut ka nama.
  • Altair (magnitude 0,75) je 13 zvezda po sjaju na nebu. Jako se brzo kreće kroz prostor i najhladnija je zvezda od ove tri koje čine VLT. Udaljena je od nas oko 17 svetosnih godina.

Ukoliko želite da saznate više o položaju sazvežđa, zvezda i planeta možete pogledati na sledećem linku:

Upoznajmo noćno nebo (sazvežđa, zvezde, planete…)