Letelica Rosetta uspešno do komete

Nakon 10. godina putovanja po Sunčevom sistemu, tri prolaska pored Zemlje, jedan pored Marsa, dva susreta sa asteroidima i više milijardi kilometara leta (tačnije oko 6,4 milijarde km) letelica Rosetta je 6. avgusta uspešno stigla do komete i poslala prve fenomenalne fotografije iz svoje orbite oko nje.

Letelica Rosetta je lansirana 2. marta 2004. godine sa ciljem da ispita kometu 67P/Čurjumov–Gerasimenko.

Ovo je prvi put da dobijemo slike neke komete ovako viskoke rezolucije. Na slikama se vide stene veličine kuće, ravni predeli, litice i slično.

Letelica poseduje dva glavna elementa: sonde Rosetta i landera Philae. Planirano je da se lender spusti na površinu komete, dok će sonda nastaviti putovanje u orbiti komete na njenom putu oko Sunca.

Više o ovoj misiji možete pročitati >>>> ovde i ovde.

Slika ispod je napravljena 6. avgusta sa udaljenosti od 120 km od komete, a kada se rastojanje letelice od komete još više smanji i slike koje nam budu pristigle biće detaljnije.

Kometa 67P/Čurjumov–Gerasimenko - foto: ESA
Kometa 67P/Čurjumov–Gerasimenko – foto: ESA

Rosetta i Philae bi trebalo da traže znake organskih molekula, nukleinskih kiselina, amino kiselina, odnosno gradivne elemente života, za koje se pretpostavlja da bi se mogli naći na kometi. Prvo uzorkovanje materijala iz kome komete bi se moglo desiti sledeće nedelje.

Nakon mapiranja površine komete, letelica će se spustiti prvo na visinu od 50 km, a zatim i 30 km iznad komete kada će se početi sa potragom lokacije na koju će sleteti lender Philae.

Planirano spuštanje lendera bi trebalo da se desi u novembru ove godine.

Na sledećoj slici je lep prikaz fotografija komete 1, 2, 3 i 4. avgusta sa udaljenosti od 1026 km, 500 km, 300 km i 234 km od komete:

Slike nastale tokom približavanje letelice Rosetta kometi 67/P - foto: ESA
Slike nastale tokom približavanje letelice Rosetta kometi 67/P – foto: ESA

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s