Otkrivena je crna rupa na 30 000 svetlosnih godina od nas

Posmatrajući duboki svemir instrumentom koji su sami izradili grupa studenata i istraživača je slučajno došla do za njih neočekivanog otkrića crne rupe koja je udaljena od Zemlje 30 000 svetlosnih godina.

U jesen 2019. godine grupa istraživača i studenata sa MIT-a i Hardvarda je radila sa svojim instrumentom REXIS (Regolith X-Ray Imaging Spectrometer) koji se nalazi na Nasinoj svemirskoj letelici OSIRIS-REx. Koristeći svoj instrument za snimanje asteroida Bennu, koji je primarni cilj ovde letelice, grupa istraživača je snimila crnu rupu u sazvežđu Columba.

Nakon istraživanja asteroida i prikupljanja uzoraka letelica bi trebalo da se na Zemlju vrati 2023.

Sazvežđe Columba ili Golub je vidljivo sa južne zemljine hemisfere.

Instrument REXIS meri X zračenje koje emituju objekti kao što je asteroid Bennu. U novembru 2019. godine grupa istraživača je primetila pojačano X zračenje koje se nalazilo blizu ivice pomenutog asteroida.

Prve provere su pokazale ne na tom mestu nema dokumentovanog objekta koji bi se tu nalazio, odnosno nisu ga pronašli ni u jednom katalogu objekata dubokog svemira.

Međutim, ova crna rupa službenog naziva MAXI J0637-430 je ustvari otkrivena nedelju dana radnije pomoću MAXI teleskopa koji se nalazi na Međunarodnoj svemirkosj stanici (ISS). Otkriće je potvrđeno i pomoću instrumenta NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer) koji se takođe nalazi na ISS-u.

Video ispod pokazije da je u pitanju crna rupa koja okružena diskom zvezdanog materijala. Tu dolazi do oslobađanja velike količine energije, pretežno X zračenja koje su detektovali gore pomenuti instrumenti:

Više na sajtu NASA.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s