Sazvežđe Veliki Medved (Ursa Major- UMa) je jedno od onih sazvežđa koje nikada ne zalaze ispod horizonta. Takva sazvežđa se jednim imenom nazivaju cirkumpolarna sazvežđa. Razlog zbog koga su uvek vidljiva na nebu iznad naših glava je taj što se prividno nalaze blizu zvezde Polaris (Severnjača).

Slika 1.

Continue reading